51Pwp+dvImL._SL1000_
1558412338-495b6bc0-98aa-4939-b168-e6663fd578f4
51Pwp+dvImL._SL1000_1558412338-495b6bc0-98aa-4939-b168-e6663fd578f4

Ấm Đun Nước KitchenAid 1.9 Lít